Zimní údržba komunikací v Ďáblicích

Zimní údržbu komunikací v Ďáblicích zajišťuje na vybraných silnicích Technická správa komunikací hl. m. Prahy a na ostatních komunikacích (schema ploch zařazených do zimní údržby je níže v příloze) MČ Praha Ďáblice prostřednictvím společnosti Pražské služby, a.s., jejichž subdodavatelem pro Ďáblice je společnost Prostor, a.s. se střediskem zimní údržby v Čimicích.

Údržba  je prováděna v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se povádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost, práce a výkony údržby zajišťované MČ Ďáblice jsou zahájeny podle kategorizace předmětných komunikací.

  • Kategorie II. místních komunikací a chodníků: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace I. kategorie do 60 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie III. místních komunikací, parkoviště: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace II. kategorie do 240 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 48 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie I. chodníků: Do 30 minut od výzvy zástupce MČ nebo od vyhlášení výjezdu TSK hl. m. Prahy. a to v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
  • Kategorie II. chodníků: Ihned po dokončení úklidu chodníků I. kategorie a dle pokynů zástupce MČ. Úklid je dokončen nejpozději do 17:00 následujícího dne.

Není v lidských silách odstranit všechen sníh ihned v okamžilku kdy napadne. V případě vydatného sněžení prosíme o trpělivost. Věřte, že veškerá dostupná technika je v terénu a postupně se dostane i do vaší ulice.

Pokud zjistíte nedostatky v zimní údržbě, kontaktujte nás prosím na tel.: 283 910 723-724  nebo na posta@dablice.cz

Sdílet